FMR Janusz Lisicki

Контакт

LISICKI SP. Z O.O.

ul. Wałowska 2,
96-200 Rawa Mazowiecka

+48 (46) 814 66 58

NIP: 835-161-62-39
REGON: 521349512
Rejestr: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000957391, wysokość kapitału zakładowego: 1.000.000,00 zł.

  • Русский
  • Polski
  • Deutsch
  • English

[вк_ров] [вк_колумн] [ла_хеадинг название = "ПОПУЛЯРНЫЙ пост" ел_класс = "хеадинг_кустом_блог_популар" ТИТЛЕ_ФЗ = "LG: 10px;" ТИТЛЕ_ЛХ = "LG: 20px;" Титле_колор = "#ffffff"] [/ла_заголовок] [Ла_шов_постс грид_стиле = "ползунок" ордерби = "" заказ = "" Ексцерпт_ленгс = "20" имг_сизе = "485×480" Енабле_караусел = "Да" Пер_паже = "4" Слидер_типе = "вертикальные" точки = "Да" Dots_color = "#ffffff" item_animation = "Сливнавниз" category__in = "18" колонка = "XLG: 1; LG: 1; MD: 1; SM: 1; xs: 1; МБ: 1;"] [/vc_column] [/vc_row] [вк_ров] [вк_колумн] [Ла_дивидер высота = "LG: 50px;"] [Ла_шов_постс макет = "список" Лист_стиле = "3" ордерби = "" заказ = "" Титле_таг = "Н2" ексцерпт_ленгс = "26" имг_сизе = "670×430" стиль = "панизация" Итемс_пер_паже = "6" пер_паже = "-1"] [Ла_дивидер высота = "LG: 50px;"] [/vc_column] [/vc_row]