FMR Janusz Lisicki

Kontakt

LISICKI SP. Z O.O.

ul. Wałowska 2,
96-200 Rawa Mazowiecka

+48 (46) 814 66 58

NIP: 835-161-62-39
REGON: 521349512
Rejestr: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000957391, wysokość kapitału zakładowego: 1.000.000,00 zł.

  • Polski
  • Deutsch
  • English
  • Русский

EXHIBITION OF HORTICULTURE 2016

FMR Lisicki lädt zur Messe in Nadarzyno ein, die 13-14.01.2016 stattfindet. Wir erwarten Sie am Stand J 20. Wir bieten Hilfe und technische Unterstützung.