FMR Janusz Lisicki

Contact

LISICKI SP. Z O.O.

ul. Wałowska 2,
96-200 Rawa Mazowiecka

+48 (46) 814 66 58

NIP: 835-161-62-39
REGON: 521349512
Rejestr: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000957391, wysokość kapitału zakładowego: 1.000.000,00 zł.

 • Polski
 • Deutsch
 • English
 • Русский
[la_heading title=”SERVICES” title_color=”#ffffff”][/la_heading]
[la_heading title=”SERVICE REQUEST”][/la_heading]

Would you like to have your machine serviced?

Have a question?

Fill out the Form

  Filling out the form means that the personal data provided in it
  will be processed to answer if your question
  will refer to our services in response we can
  present you an offer. Find out how we process your data.