FMR Janusz Lisicki

Contact

LISICKI SP. Z O.O.

ul. Wałowska 2,
96-200 Rawa Mazowiecka

+48 (46) 814 66 58

NIP: 835-161-62-39
REGON: 521349512
Rejestr: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000957391, wysokość kapitału zakładowego: 1.000.000,00 zł.

  • Polski
  • Deutsch
  • English
  • Русский
[la_heading title=”INNOVATION GRANTS”][/la_heading]

Information on the selection of the contractor for the contract 

nr: Rawa Mazowiecka/02/2016

Information on the selection of the contractor for the contract 

nr: Rawa Mazowiecka/01/2016

REQUEST FOR QUOTATION

nr: Rawa Mazowiecka/02/2016

„Forklift delivery”

REQUEST FOR QUOTATION

nr: Rawa Mazowiecka/01/2016

„Supply, assembly and commissioning of a device (line) for shaping metal profiles from a sheet metal circle”

REQUEST FOR QUOTATION

nr: Nidzica/01/2016

„Construction of a production and warehouse building – Stage I”

REQUEST FOR QUOTATION

nr: Nidzica/02/2016

„Construction of a production and warehouse building – Stage II”

Information on the selection of the contractor for the contractnr:Nidzica/01/2016
31 August 2016 

Information on the selection of the contractor for the contract nr:Nidzica/02/2016
31 August 2016

[la_heading title=”ONGOING PROJECT”][/la_heading]

„New machine factory, guarantee of increasing competitiveness of FMR LISICKI on the European market”

„Implementation of own B+R results as a guarantee of new product implementation”

[la_heading title=”REALISIERTE PROJEKTE”][/la_heading]

„Implementation of innovative welding technology in ZPHU EXPORT-IMPORT-J.Lisicki”

Beneficiary: ZPHU EXPORT – IMPORT Janusz Lisicki
Project implementation period: 01.04.2013 – 31.03.2014

We invest in your future

Project financed by the European Union from the European Regional Development Fund and the State Budget

New innovative product for further development of EXPORT-IMPORT – J. Lisicki

Beneficiary: ZPHU EXPORT – IMPORT Janusz Lisicki
Project implementation period: 01.08.2013 – 31.03.2014
The agreement  nr UDA-RPLD.03.02.00-00-163/12-00
Project financed by the European Union from the European Regional Development Fund and the State Budget