FMR Janusz Lisicki

Kontakt

LISICKI SP. Z O.O.

ul. Wałowska 2,
96-200 Rawa Mazowiecka

+48 (46) 814 66 58

NIP: 835-161-62-39
REGON: 521349512
Rejestr: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000957391, wysokość kapitału zakładowego: 1.000.000,00 zł.

  • Русский
  • Polski
  • Deutsch
  • English

Rozwój działalności eksportowej oraz umocnienie pozycji konkurencyjnej FMR LISICKI na rynkach zagranicznych.

Rozwój działalności eksportowej oraz umocnienie pozycji konkurencyjnej FMR LISICKI na rynkach zagranicznych.

Zwiększenie rozpoznawalności marki FMR LISICKI na rynkach międzynarodowych poprzez kontynuację działań promocyjnych w postaci targów.

Wdrożenie innowacji produktowej poprzez komercjalizację wyników własnych prac B+R kluczowym krokiem do umocnienia pozycji rynkowej firmy FMR LISICKI

Poszerzenie oferty FMR LISICKI przez wdrożenie wyników własnych prac B+R

Wdrożenie własnych wyników prac B+R gwarancją wdrożenia nowego produktu

Nowa fabryka maszyn, gwarancją podniesienia konkurencyjności FMR LISICKI na rynku europejskim

Targi Sadownictwa 2016

Zapytanie Ofertowe NR: Nidzica /01/2016

Zapytanie Ofertowe NR: Nidzica/02/2016

Informacja o wyłonieniu wykonawcy dla zapytanie ofertowego NR: Nidzica/01/2016 31 SIERPNIA 2016

Miesięcznie:

Kategorie: