FMR Janusz Lisicki

Kontakt

LISICKI SP. Z O.O.

ul. Wałowska 2,
96-200 Rawa Mazowiecka

+48 (46) 814 66 58

NIP: 835-161-62-39
REGON: 521349512
Rejestr: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000957391, wysokość kapitału zakładowego: 1.000.000,00 zł.

  • Polski
  • Deutsch
  • English
  • Русский

Targi Sadownictwa 2016

Rozwój działalności eksportowej oraz umocnienie pozycji konkurencyjnej FMR LISICKI na rynkach zagranicznych.

Zwiększenie rozpoznawalności marki FMR LISICKI na rynkach międzynarodowych poprzez kontynuację działań promocyjnych w postaci targów.

Wdrożenie innowacji produktowej poprzez komercjalizację wyników własnych prac B+R kluczowym krokiem do umocnienia pozycji rynkowej firmy FMR LISICKI

Poszerzenie oferty FMR LISICKI przez wdrożenie wyników własnych prac B+R

Wdrożenie własnych wyników prac B+R gwarancją wdrożenia nowego produktu

Nowa fabryka maszyn, gwarancją podniesienia konkurencyjności FMR LISICKI na rynku europejskim

Targi Sadownictwa 2016

Zapytanie Ofertowe NR: Nidzica /01/2016

Zapytanie Ofertowe NR: Nidzica/02/2016

Informacja o wyłonieniu wykonawcy dla zapytanie ofertowego NR: Nidzica/01/2016 31 SIERPNIA 2016

Miesięcznie:

Kategorie: