FMR Janusz Lisicki

Kontakt

LISICKI SP. Z O.O.

ul. Wałowska 2,
96-200 Rawa Mazowiecka

+48 (46) 814 66 58

NIP: 835-161-62-39
REGON: 521349512
Rejestr: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000957391, wysokość kapitału zakładowego: 1.000.000,00 zł.

  • Polski
  • Deutsch
  • English
  • Русский

Poszerzenie oferty FMR LISICKI przez wdrożenie wyników własnych prac B+R

Cel projektu:

Celem projektu było podniesienie innowacyjności i konkurencyjności firmy na europejskim rynku producentów maszyn i urządzeń dla szeroko rozumianego rolnictwa, poprzez wdrożenie własnych wyników prac B+R. Ponadto wprowadzenie do oferty produktowej nowego produktu oraz technologii jego wytwarzania.

Planowane efekty:

Zrealizowana inwestycja pozwoliła rozszerzyć ofertę produktową firmy o nowe innowacyjne maszyny dla gospodarstw rolniczych i sadowniczych. Wpłynęło to pozytywnie na utrzymanie dotychczasowych oraz pozyskanie nowych odbiorców, dzięki temu nastąpił wzrost przychodów w tym eksportu. Realizacja projektu stworzyła dodatkowe miejsca pracy, wdrożyła nowe technologie produkcji, wprowadziła dalszą automatyzację procesów produkcyjnych. Pozwala to wytwarzać powtarzalne, innowacyjne maszyny, zapewniając im wysoką jakość i wydłużoną trwałość. Podziałało to pozytywnie na realizację polityk horyzontalnych Unii Europejskiej.

Wartość projektu:

7.777.777,78 PLN

Wkład Funduszy Europejskich

3.500.000,00 PLN