FMR Janusz Lisicki

Kontakt

LISICKI SP. Z O.O.

ul. Wałowska 2,
96-200 Rawa Mazowiecka

+48 (46) 814 66 58

NIP: 835-161-62-39
REGON: 521349512
Rejestr: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000957391, wysokość kapitału zakładowego: 1.000.000,00 zł.

  • Polski
  • Deutsch
  • English
  • Русский

Wdrożenie innowacji produktowej poprzez komercjalizację wyników własnych prac B+R kluczowym krokiem do umocnienia pozycji rynkowej firmy FMR LISICKI

Cele projektu:

Celem projektu jest wdrożenie własnych wyników prac B+R umożliwiających wprowadzenie
nowego produktu i zwiększą konkurencyjność, innowacyjności firmy na globalnym rynku
producentów maszyn dla szeroko rozumianej branży rolniczej.

Planowane efekty:

Zrealizowana inwestycja pozwoli rozszerzyć ofertę produktową firmy o nowe innowacyjne
maszyny dla gospodarstw rolniczych. Wpłynie to pozytywnie na utrzymanie dotychczasowych
oraz pozyskanie nowych odbiorców, dzięki temu nastąpi wzrost przychodów. Realizacja
projektu stworzy dodatkowe miejsca pracy, wdroży nowe technologie produkcji, wprowadzi
automatyzację procesów produkcyjnych. Pozwoli to wytwarzać powtarzalne, innowacyjne
maszyny, zapewniając im wysoką jakość i wydłużoną trwałość. Podziała to pozytywnie na
realizację polityk horyzontalnych UE oraz zasady 4R.

Wartość projektu:

32.877.900,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich:

12.028.500,00 PLN