FMR Janusz Lisicki

Kontakt

LISICKI SP. Z O.O.

ul. Wałowska 2,
96-200 Rawa Mazowiecka

+48 (46) 814 66 58

NIP: 835-161-62-39
REGON: 521349512
Rejestr: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000957391, wysokość kapitału zakładowego: 1.000.000,00 zł.

  • Polski
  • Deutsch
  • English
  • Русский

Rozwój działalności eksportowej oraz umocnienie pozycji konkurencyjnej FMR LISICKI na rynkach zagranicznych.

Cele projektu:

Celem projektu jest promocja polskiej marki produktowej „LISICKI” przy udziale Marki Polskiej Gospodarki na międzynarodowym rynku producentów maszyn dla szeroko rozumianego rolnictwa.

Planowane efekty:

Działania promocyjne prowadzone będą w ramach programu promocji branży maszyn i urządzeń poprzez czynne uczestnictwo firmy w roli wystawcy w następujących międzynarodowych imprezach targowych:

AGROSALON Moskawa, YUGAGRO Krasnodar, AGROCOMPLEX Ufa, AGROWORLD Almaty, INDAGRA Bukareszt, AGRIPLANTA-ROMAGROTEC Fundulea, EIMA Bolonia. Dzięki temu nastąpi wzrost przychodów ze sprzedaży eksportowej maszyn, zintensyfikowanie współpracy z dotychczasowymi partnerami oraz zwiększenie rozpoznawalności marki na dotychczasowych i nowych rynkach zbytu. Projekt w skuteczny sposób zapewni prezentacje najnowszych osiągnięć i innowacji technologicznych naszych produktów (maszyn dla rolnictwa i sadownictwa) będących wynikiem własnych prac B+R. Wpłynie to pozytywnie na utrzymanie dotychczasowych oraz pozyskanie nowych partnerów biznesowych. Dodatkowo przedsięwzięcie przyczyni się do wzmocnienia pozycji polskiej gospodarki poprzez promocje gospodarczą kraju, jako atrakcyjnego partnera gospodarczego i miejsca nawiązywania wartościowych kontaktów handlowych. Podziała również pozytywnie na realizację polityk horyzontalnych UE.

Wartość projektu:

644.330,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich:

386.598,00 PLN