FMR Janusz Lisicki

Kontakt

LISICKI SP. Z O.O.

ul. Wałowska 2,
96-200 Rawa Mazowiecka

+48 (46) 814 66 58

NIP: 835-161-62-39
REGON: 521349512

  • Polski
  • Deutsch
  • English
  • Русский

Poszerzenie oferty FMR LISICKI przez wdrożenie wyników własnych prac B+R

Poszerzenie oferty FMR LISICKI przez wdrożenie wyników własnych prac B+R 1

Cel projektu:

Celem projektu było podniesienie innowacyjności i konkurencyjności firmy na europejskim rynku producentów maszyn i urządzeń dla szeroko rozumianego rolnictwa, poprzez wdrożenie własnych wyników prac B+R. Ponadto wprowadzenie do oferty produktowej nowego produktu oraz technologii jego wytwarzania.

Planowane efekty:

Zrealizowana inwestycja pozwoliła rozszerzyć ofertę produktową firmy o nowe innowacyjne maszyny dla gospodarstw rolniczych i sadowniczych. Wpłynęło to pozytywnie na utrzymanie dotychczasowych oraz pozyskanie nowych odbiorców, dzięki temu nastąpił wzrost przychodów w tym eksportu. Realizacja projektu stworzyła dodatkowe miejsca pracy, wdrożyła nowe technologie produkcji, wprowadziła dalszą automatyzację procesów produkcyjnych. Pozwala to wytwarzać powtarzalne, innowacyjne maszyny, zapewniając im wysoką jakość i wydłużoną trwałość. Podziałało to pozytywnie na realizację polityk horyzontalnych Unii Europejskiej.

Wartość projektu:

7.777.777,78 PLN

Wkład Funduszy Europejskich

3.500.000,00 PLNFatal error: Uncaught RuntimeException: Wystąpił błąd podczas zapisywania akcji: Wystąpił błąd podczas zapisywania akcji: Błąd bazy danych. in /wp-content/plugins/woocommerce/packages/action-scheduler/classes/migration/ActionScheduler_DBStoreMigrator.php:44 Stack trace: #0 /wp-content/plugins/woocommerce/packages/action-scheduler/classes/data-stores/ActionScheduler_HybridStore.php(225): ActionScheduler_DBStoreMigrator->save_action(Object(ActionScheduler_Action), NULL) #1 /wp-content/plugins/woocommerce/packages/action-scheduler/classes/ActionScheduler_ActionFactory.php(177): ActionScheduler_HybridStore->save_action(Object(ActionScheduler_Action)) #2 /wp-content/plugins/woocommerce/packages/action-scheduler/classes/ActionScheduler_ActionFactory.php(84): ActionScheduler_ActionFactory->store(Object(ActionScheduler_Action)) #3 /wp-content/plugins/woocommerce/packages/action-scheduler/functions.php(30): ActionScheduler_ActionFactory->single('action_schedule...', Array, 1664416199, 'action-schedule...') #4 /wp-content in /wp-content/plugins/woocommerce/packages/action-scheduler/classes/migration/ActionScheduler_DBStoreMigrator.php on line 44