FMR Janusz Lisicki

Kontakt

LISICKI SP. Z O.O.

ul. Wałowska 2,
96-200 Rawa Mazowiecka

+48 (46) 814 66 58

NIP: 835-161-62-39
REGON: 521349512

  • Polski
  • Deutsch
  • English
  • Русский

Rozwój działalności eksportowej oraz umocnienie pozycji konkurencyjnej FMR LISICKI na rynkach zagranicznych.

Rozwój działalności eksportowej oraz umocnienie pozycji konkurencyjnej FMR LISICKI na rynkach zagranicznych. 1

Cele projektu:

Celem projektu jest promocja polskiej marki produktowej „LISICKI” przy udziale Marki Polskiej Gospodarki na międzynarodowym rynku producentów maszyn dla szeroko rozumianego rolnictwa.

Planowane efekty:

Działania promocyjne prowadzone będą w ramach programu promocji branży maszyn i urządzeń poprzez czynne uczestnictwo firmy w roli wystawcy w następujących międzynarodowych imprezach targowych:

AGROSALON Moskawa, YUGAGRO Krasnodar, AGROCOMPLEX Ufa, AGROWORLD Almaty, INDAGRA Bukareszt, AGRIPLANTA-ROMAGROTEC Fundulea, EIMA Bolonia. Dzięki temu nastąpi wzrost przychodów ze sprzedaży eksportowej maszyn, zintensyfikowanie współpracy z dotychczasowymi partnerami oraz zwiększenie rozpoznawalności marki na dotychczasowych i nowych rynkach zbytu. Projekt w skuteczny sposób zapewni prezentacje najnowszych osiągnięć i innowacji technologicznych naszych produktów (maszyn dla rolnictwa i sadownictwa) będących wynikiem własnych prac B+R. Wpłynie to pozytywnie na utrzymanie dotychczasowych oraz pozyskanie nowych partnerów biznesowych. Dodatkowo przedsięwzięcie przyczyni się do wzmocnienia pozycji polskiej gospodarki poprzez promocje gospodarczą kraju, jako atrakcyjnego partnera gospodarczego i miejsca nawiązywania wartościowych kontaktów handlowych. Podziała również pozytywnie na realizację polityk horyzontalnych UE.

Wartość projektu:

644.330,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich:

386.598,00 PLN

 Fatal error: Uncaught RuntimeException: Wystąpił błąd podczas zapisywania akcji: Wystąpił błąd podczas zapisywania akcji: Błąd bazy danych. in /wp-content/plugins/woocommerce/packages/action-scheduler/classes/migration/ActionScheduler_DBStoreMigrator.php:44 Stack trace: #0 /wp-content/plugins/woocommerce/packages/action-scheduler/classes/data-stores/ActionScheduler_HybridStore.php(225): ActionScheduler_DBStoreMigrator->save_action(Object(ActionScheduler_Action), NULL) #1 /wp-content/plugins/woocommerce/packages/action-scheduler/classes/ActionScheduler_ActionFactory.php(177): ActionScheduler_HybridStore->save_action(Object(ActionScheduler_Action)) #2 /wp-content/plugins/woocommerce/packages/action-scheduler/classes/ActionScheduler_ActionFactory.php(84): ActionScheduler_ActionFactory->store(Object(ActionScheduler_Action)) #3 /wp-content/plugins/woocommerce/packages/action-scheduler/functions.php(30): ActionScheduler_ActionFactory->single('action_schedule...', Array, 1664415260, 'action-schedule...') #4 /wp-content in /wp-content/plugins/woocommerce/packages/action-scheduler/classes/migration/ActionScheduler_DBStoreMigrator.php on line 44