FMR Janusz Lisicki

Kontakt

LISICKI SP. Z O.O.

ul. Wałowska 2,
96-200 Rawa Mazowiecka

+48 (46) 814 66 58

NIP: 835-161-62-39
REGON: 521349512
Rejestr: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000957391, wysokość kapitału zakładowego: 1.000.000,00 zł.

  • Polski
  • Deutsch
  • English
  • Русский

Informacja o wyłonieniu wykonawcy dla zamówienia NR: Rawa Mazowiecka/01/2016, RAWA MAZOWIECKA, 10.11.2016 R.

Informacja o wyłonieniu wykonawcy dla zamówienia nr: Rawa Mazowiecka/01/2016

Niniejszym informuję, iż postepowanie przeprowadzone przez FMR LISICKI Janusz Lisicki o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę, montaż i uruchomienie urządzenia (linii) do kształtowania profili metalowych z kręgu blachy” w związku z realizacją projektu pt. „Wdrożenie własnych wyników prac B+R gwarancją wdrożenia nowego produktu” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 2.3.1 Innowacje w MŚP, zostało zakończone. W wyniku przeprowadzonego postepowania został wyłoniony następujący wykonawca:

PPH STALPLAST s.c. M. Pawelski, K. Pawelska,

z siedzibą: 95-054 Ksawerów, ul. Łódzka 61