FMR Janusz Lisicki

Kontakt

LISICKI SP. Z O.O.

ul. Wałowska 2,
96-200 Rawa Mazowiecka

+48 (46) 814 66 58

NIP: 835-161-62-39
REGON: 521349512
Rejestr: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000957391, wysokość kapitału zakładowego: 1.000.000,00 zł.

  • Polski
  • Deutsch
  • English
  • Русский

Informacja o wyłonieniu wykonawcy dla zapytania ofertowego NR: Nidzica/01/2016 31 SIERPNIA 2016

Rawa Mazowiecka, 31.08.2016 r.

Informacja o wyłonieniu wykonawcy dla zamówienia
nr: Nidzica/01/2016

Niniejszym informuję, iż postepowanie przeprowadzone przez FMR LISICKI Janusz Lisicki o udzielenie zamówienia publicznego na „Budowę budynku produkcyjno-magazynowego – Etap I” w związku z realizacją projektu pt. „Nowa fabryka maszyn gwarancją podniesienia konkurencyjności FMR LISICKI na rynku europejskim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek, zostało zakończone. W wyniku przeprowadzonego postepowania został wyłoniony następujący wykonawca:

BUDEX s.c. Paweł Marciniak Przemysław Marciniak z siedzibą: Bobrowiec,
ul. Bajeczna 93.