FMR Janusz Lisicki

Kontakt

LISICKI SP. Z O.O.

ul. Wałowska 2,
96-200 Rawa Mazowiecka

+48 (46) 814 66 58

NIP: 835-161-62-39
REGON: 521349512
Rejestr: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000957391, wysokość kapitału zakładowego: 1.000.000,00 zł.

  • Polski
  • Deutsch
  • English
  • Русский

„Nowa Fabryka Maszyn, gwarancją podniesienia konkurencyjności FMR LISICKI na rynku europejskim”

Tytuł projektu: „Nowa fabryka maszyn, gwarancją podniesienia konkurencyjności FMR LISICKI na rynku europejskim”

Cel projektu:

Celem projektu jest podniesienie innowacyjności i konkurencyjności firmy na europejskim rynku producentów maszyn i urządzeń dla rolnictwa i sadownictwa poprzez wdrożenie własnych wyników prac B+R.

Planowane efekty:

Zrealizowana inwestycja pozwoli rozszerzyć ofertę produktową firmy o nowe innowacyjne maszyny dla gospodarstw rolniczych i sadowniczych. Wpłynie to pozytywnie na utrzymanie dotychczasowych oraz pozyskanie nowych odbiorców, dzięki temu nastąpi wzrost przychodów w tym eksportu. Realizacja projektu stworzy dodatkowe miejsca pracy, wdroży nowe technologie produkcji, wprowadzi automatyzację procesów produkcyjnych. Pozwoli to wytwarzać powtarzalne, innowacyjne maszyny, zapewniając im wysoką jakość i wydłużoną trwałość. Podziała to pozytywnie na realizację polityk horyzontalnych Unii Europejskiej.

Wartość projektu:

2.509.200,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich:

1.122.000,00 PLN