FMR Janusz Lisicki

Kontakt

LISICKI SP. Z O.O.

ul. Wałowska 2,
96-200 Rawa Mazowiecka

+48 (46) 814 66 58

NIP: 835-161-62-39
REGON: 521349512
Rejestr: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000957391, wysokość kapitału zakładowego: 1.000.000,00 zł.

  • Polski
  • Deutsch
  • English
  • Русский

Nowa fabryka maszyn, gwarancją podniesienia konkurencyjności FMR LISICKI na rynku europejskim

Cele projektu:

Celem projektu było wdrożenie wyników własnych prac B+R, które doprowadziły do wprowadzenia na rynek nowych produktów oraz zwiększyły konkurencyjność i innowacyjności firmy na europejskim rynku producentów maszyn dla szeroko rozumianej branży rolniczej.

Planowane efekty:

Zrealizowana inwestycja pozwoliła rozszerzyć ofertę produktową firmy o nowe innowacyjne maszyny dla gospodarstw rolniczych i sadowniczych. Wpłynęło to pozytywnie na utrzymanie dotychczasowych oraz pozyskanie nowych odbiorców, dzięki temu nastąpił wzrost przychodów w tym z eksportu. Realizacja projektu stworzyła dodatkowe miejsca pracy, wdrożyła nowe technologie produkcji, wprowadziła automatyzację procesów produkcyjnych. Pozwoliło to wytwarzać powtarzalne, innowacyjne maszyny, wysokiej jakość i wydłużonej trwałości.

Wartość projektu:

32.128.159,47 PLN

Wkład Funduszy Europejskich:

17.299.623,08 PLN